การสมัครอีเมล์

อีเมล หรือ อีเมล์ (อังกฤษ: e-mail, email) ย่อมาจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

อีเมล์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้ว สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ เพราะสามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การรับข่าวสาร ได้ทุกที่ทีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ในการรับส่ง ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอีเมล์หลายรายทั้งให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย และแบบมีค่าบริการ การใช้งานอีเมล์ ก็เช่น นักธุรกิจส่งอีเมลหาลูกค้า นักศึกษานักเรียนส่งอีเมลส่งงานกับอาจารย์ หรืออื่นๆ เราสามารถส่งไฟล์ หรือรูปภาพหากันผ่านอีเมลก็ได้ด้วย สมัครงานก็อาจส่งอีเมลเพื่อสมัครงาน แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละประเทศ หรือคนละทวีปก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ เพียงไม่กี่วินาที และยังสามารถส่งข้อมูลที่มากกว่าหนังสือหรือเอกสารเป็นเล่มๆได้อีกด้วย นอกจากนี้อีเมลที่มีประโยชน์ อาจต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือเข้าช่วย เพราะคนรุ่นใหม่พกโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา

อีเมล เป็นบริการหนึ่งบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต หากว่าคุณได้อ่านมาก่อนบ้างแล้ว คุณจะพบว่าบริการบนอินเตอร์เน็ตนั้นมีหลากหลาย

อีเมล เป็นบริการที่มีทั้งฟรี และไม่ฟรี ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน

อีเมล์ที่สมัครใช้งานได้ฟรีได้แก่

1. ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ Hotmail

2. ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ Gmail

3. ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ Yahoo

อีเมล์ที่เสียค่าบริการได้แก่

1. ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ Google App

2. ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ Microsoft Exchange